Adaptacja

„Małymi krokami zbliżam się wraz z rodzicami do mojego przedszkola - JEDYNECZKI”.

Opieka, zabawy i ciekawe aktywności proponowane dzieciom podczas adaptacji – wszystkie pozytywne doświadczenia – mają doprowadzić do tego, aby dziecko codziennie opuszczało przedszkole z pewnym niedosytem i poczuciem, że chce tam wrócić.

Dla dziecka pójście do przedszkola jest sytuacją trudną, bo związaną z wieloma nowymi doświadczeniami. Zakres zadań i trudności, jakie ma do pokonania maluch podczas adaptacji, uświadamia, że do ich realizacji należy włączyć osoby dorosłe : rodzinę i przedszkole. Przedszkole nie zastąpi rodziców, nie zdejmie z nich odpowiedzialności za rozwój i wychowanie, ale może i powinno wspomagać ich w różnych trudnych sytuacjach, doradzać, kompensować braki.

  1. Spotkanie adaptacyjne
  2. List do Rodziców
  3. Ulotka adaptacyjna

Za nami dziwny czas, pełen lęku, niepewności i obaw. Epidemia koronawirusa spowodowała, że pojawiają się przed nami coraz to nowe wyzwania. Nic dziwnego, że wśród rodziców rośnie frustracja i pytania, jak będą funkcjonować placówki i czy powrót do nich, będzie bezpieczny dla dzieci. W chwili zapisania dziecka do przedszkola, placówka wspólnie z rodzicami bierze na siebie odpowiedzialność za wprowadzenie dziecka do przedszkola w poczuciu pełnej akceptacji i bezpieczeństwa oraz zapewnienie mu warunków do wszechstronnej stymulacji rozwoju.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z zamieszczonymi w tej zakładce, krótkimi informacjami dotyczącymi adaptacji i wierzymy, że mimo tej szczególnej sytuacji razem, bez większych trudności, rozpoczniemy przygodę z przedszkolem.